GREEK ARCHAIC KORI | White & Gold Feather Embroidered Dress - Pasha Living
GREEK ARCHAIC KORI | White & Gold Feather Embroidered Dress - Pasha Living
GREEK ARCHAIC KORI | White & Gold Feather Embroidered Dress - Pasha Living
GREEK ARCHAIC KORI | White & Gold Feather Embroidered Dress - Pasha Living

GREEK ARCHAIC KORI | Short White & Gold Feather Embroidered Dress

$193.00